PROBIT OKR Barbara Szcześniak

Biuro Rachunkowe PROBIT działa od 1993 roku, aktywnie wspomagając działalność gospodarczą małych i średnich podmiotów gospodarczych. •Właściciel biura, mgr Barbara Szcześniak jest doradcą podatkowym i posiada wpis na listę doradców podatkowych nr 02919. W ramach współpracy wspieramy podmioty gospodarcze usługami doradczymi z zakresu prawa podatkowego. Posiadamy również licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nr wpisu 126/1995. •Specjalizujemy się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu i analizie dokumentów finansowych, prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych oraz rozliczeniach z ZUS. W ramach świadczonych usług udzielamy porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Pomagamy w rejestracji i aktywnie uczestniczymy przy zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych. •Świadczymy usługi dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych. Obsługujemy podmioty działające w branżach: handlowej, produkcyjnej i usługowej.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  Młynarska 83
  62-800 Kalisz
 • Tel.: 62 7601033

Oferta

 

Biuro Rachunkowe - Doradztwo Podatkowe

 

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).

 

• Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

 

• Prowadzenie ewidencji przychodów dla zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

• Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT.

 

• Przygotowanie i przekazanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych.

 

•Przeprowadzanie kontroli i weryfikacji oraz wydawanie opinii na temat prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej firm.

 

• Doradztwo podatkowe.

 

• Problematyka związana z prawem pracy i rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

• Ustalanie dochodu dla potrzeb wniosków kredytowych oraz ich wykonywania.

 

• Analiza optymalizacji wyboru opodatkowania

 

• Zakładanie i likwidacja firm prowadzonych jednoosobowo oraz w formie spółek osobowych

 

• Prowadzenie dokumentacji związanej z przychodami z najmu.

 

Obsługa Kadr i Płac

 

• Sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju dodatków i potrąceń.

 

• Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

• Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.

 

• Obliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

• Przygotowanie i przekazanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji związanych z zatrudnieniem pracowników.

 

• Elektroniczne opracowanie i przekazanie do właściwych jednostek deklaracji ZUS.

 

• Pomoc w procesie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

 

• Przechowywanie dokumentacji płacowej.

 

• Sporządzanie i dostarczanie raportów płacowych zgodnych z wymaganiami działu księgowości Klienta.

 

Formularz kontaktowy

 _____  _  _   ______  _  _  
 / ___|| | || | || /_  _// | || | || 
| // __  | || | ||  | ||  | || | || 
| \\_\ || | \\_/ ||  _| ||  | \\_/ || 
 \____//  \____//  /__//   \____// 
 `---`   `---`  `--`    `---`